blog kaydol giriş hakkında sss

cocugunuza dogru beslenmeyi evdemi yoksa okuldamı vermek gerekir?

soruldu 29.11 '2010 saat 13:52

canankoc's gravatar image

canankoc
1965510

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:20

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Bence ilk beslenme egitimi verilecek yer ev ortamı olmalıdır çünkü anne bu konuda en önemli etkendir dogru ve dengeli beslenme ancak annenin dogru bilgilendirilmesiyle bu mümkündür yani en iyi anneyle kazanilan beslenme egitimidir.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 14:09

canankoc's gravatar image

canankoc
1965510

Canan beslenmenin ilk başlayacağı yer a,iledir. Her zaman söylediğimiz gibi okul aile iş birliği içinde olmalıdır.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 14:15

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×23
×11

Asked: 29.11 '2010 saat 13:52

Görüldü : 2,491 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32