blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuğumuzun üstün yetenekli veya da üstün zekalı olduğunu nasıl anlayabiliriz.Böyle bir çocuğa nasıl davranmalı ve neler yapılabilmelidir?

soruldu 11.08 '2011 saat 19:22

okyanus's gravatar image

okyanus
76338

düzenledi 20.08 '2011 saat 06:44

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Bu soruyu ilk yanıtlayan siz olun!
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×7

Asked: 11.08 '2011 saat 19:22

Görüldü : 1,421 defa

En son güncelleme : 20.08 '2011 saat 06:44