blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukların doğa da zaman geçirmesi için ne kadar olanaklar sağlıyoruz? Onların doğayla iç içe oloabileceği ortamlar hazırlayabiliyormuyuz?

soruldu 29.11 '2010 saat 13:52

%C3%B6znur%20y%C4%B1ld%C4%B1zl%C4%B1's gravatar image

öznur yıldızlı
196146


Elif kadar karamsar değilim, bir noktada haklısın günümüzde ormanların içine bile binalar yapılabiliyor, doğal yaşam alanları yerini binalara bırakıyor. Ama bir yandan da farklı türlerde çocuk parkları da mevcut. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi buna en güzel örnek. Yüksek binaların hatta çevre yolunun tam ortasında doğal güzelliklerin korunduğu bir yaşam alanı. Çocuklar için ideal bir oyun ortamı. Hemen hemen her mahallede birden fazla oyun parkı var. Biz anne-babalar ve öğretmenler çocuklarımızı evde veya okulda hapsetmek yerine parklara götürsek, parklara rağbet artsa, ihtiyaçtan dolayı yeni parklar da elbette yapılır. Acaba biz yetişkinler ne kadar doğayla içiçe olabiliyoruz ve bunun için çaba sarfediyoruz?

yanıtlandı 11.12 '2010 saat 06:47

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

Artık doğal ortamlar, ağaçlar, yeşillikler çok azalmış durumdalar. Çocukların çıkıp oyun oynayacağı bir bahçe ya da parkların sayısı bile çok az, anaokulunda bahçeler olsa bile ekim alanları gibi doğal topraklar yerine yapay çimlendirmeler kullanılıyor. Bu açıdan bakarsak onlara yeterince doğal ortam sunamadığımızı doğlallıktan mahrum bıraktığımızı düşünüyorum.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 14:11

elifsinol's gravatar image

elifsinol
33171017

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×1

Asked: 29.11 '2010 saat 13:52

Görüldü : 2,373 defa

En son güncelleme : 11.12 '2010 saat 06:47