blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklarda gerekli oyun malzemeleri ve kullanımı nasıl olmaldırı?

soruldu 20.06 '2011 saat 17:22

sulesenol's gravatar image

sulesenol
2412311

düzenledi 20.08 '2011 saat 06:52

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


Öncelikle çocuklarımıza kaliteli onların sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen kullanışlı ve yaşına uygun malzemeler seçilmelidir. Bu konuda anne ve babaların dikkatli olmalarına ve üzerindeki bandrollerine dikkat etmeleri gerekir. Çocuklara malzemeleri nasıl kullanacağı hakkında çocuklara anlayacağı dilden anlatılmalı ve örnek olmaları gerekir. Hareketleri davranışa döndürmenin en etkili rolü ailenin uygulayarak , kendilerinin model teşkil etmesidir.

yanıtlandı 20.06 '2011 saat 17:36

okyanus's gravatar image

okyanus
76338

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×11
×6

Asked: 20.06 '2011 saat 17:22

Görüldü : 2,965 defa

En son güncelleme : 20.08 '2011 saat 06:52