blog kaydol giriş hakkında sss

Yoğun olarak şu sıralar, birçok aile çocuklarının obozite olmasından dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Çocuklarımızı nasıl sağlıklı bir şekilde besleyebiliriz ve doğru beslenme ile ilgili temel alışkanlıklar kazandırabiliriz?

soruldu 20.06 '2011 saat 17:17

okyanus's gravatar image

okyanus
76338

düzenledi 20.08 '2011 saat 06:53

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


Doğru beslenme alışkanlıkları kazanma konusunda anne,baba ve aile büyüklerinin örnek teşkil etmeleri gerekir.Bu yaş grbundaki çocukların günlük olarak her besin grubundan tüketmesi sağlanmalıdır.Okul çağı döneminde ise özellikle dikkat edilmesi gereken şey çocuğun kahvaltı yaptırıldıktan sonra okula gönderilmesi... Ayrıca okul kantin ve yemekhanelerindeki yemek çeşitliliğide önemli...Mönülerin bu yaş grubuna uygun olması gerekiyor. Yani bu dönemde yanlış kazanılan beslenme beslenme alışkanlıkları,ileri yaşlarda birçok hastalığa yakalanma riskinide artırıyor.

yanıtlandı 27.09 '2011 saat 14:06

%C3%B6zge_'s gravatar image

özge_
1617812

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×11

Asked: 20.06 '2011 saat 17:17

Görüldü : 2,147 defa

En son güncelleme : 27.09 '2011 saat 14:06