blog kaydol giriş hakkında sss

Oğlum üç yaşında, onun için üç tekerlekli bir bisiklet almak istiyorum, seçimimi nasıl yapmalıyım, nelere dikkat etmeliyim?

soruldu 15.06 '2011 saat 10:09

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


Bana göre üc tekerlekli bisiklet almayın. İki tekerlekli denge bisikletleri daha iyi, Ayaklarını yere sürterek dengeyi sağlıyor, hız kazanıyor, hem de çabuk iki tekerlekli bisiklete binmesini öğreniyor.

yanıtlandı 20.06 '2011 saat 17:03

sulesenol's gravatar image

sulesenol
2412311

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2
×1

Asked: 15.06 '2011 saat 10:09

Görüldü : 1,917 defa

En son güncelleme : 20.06 '2011 saat 17:03

İlgili sorular