blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukların yeteneklerinin küçük yaşlarda keşfedilerek ortaya çıkarılabilmesi için okulöncesi eğitim kurumların neler yapılabilir? Bir okulöncesi öğretmeni nelere dikkat etmelidir?

soruldu 14.06 '2011 saat 11:44

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Bu soruyu ilk yanıtlayan siz olun!
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×8

Asked: 14.06 '2011 saat 11:44

Görüldü : 1,249 defa

En son güncelleme : 14.06 '2011 saat 11:44