blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar için okulöncesi eğitimin yararı tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bir çocuk günün büyük bir bölümünü anaokullarında ve yuvalarda geçiriyor. Sizce bir çocuk bir gün boyunca kaç saatini okulöncesi eğitim kurumunda geçirmelidir? İdeal olan süre nedir?

soruldu 14.06 '2011 saat 11:19

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

düzenledi 14.06 '2011 saat 11:19

Bu soruyu ilk yanıtlayan siz olun!
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×8

Asked: 14.06 '2011 saat 11:19

Görüldü : 1,037 defa

En son güncelleme : 14.06 '2011 saat 11:19