blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukları gereksiz tüketim alışkanlıklarından nasıl uzaklaştırabiliriz?

soruldu 10.06 '2011 saat 16:47

sulesenol's gravatar image

sulesenol
2412311

düzenledi 20.08 '2011 saat 06:54

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


Çocuklar çevrenin ve özellikle televizyondaki reklamların etkisinde kalarak, esasında gereksinimi olmayan ürünleri talep ediyorlar, bunlar oyuncak veya sağlıksız gıda olabiliyor. Ev yapımı, el yapımı...Bunları mümkün olduğu kadar çocuğun yaşamına katmak gerekiyor, tabii bunu da kendi yaşamımızın içinde gerçekleştirebiliyor olmamız gerek. Birlikte alışveriş, belki gıdaların üzerindeki içeriklere "büyüteç" ile bakma, belki de bizim buna ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir yoldur; el yapımı; ucu açık dediğimiz oyuncaklar (örneğin tahta bloklar) yerine "çizgi film kahramanları"nın oyuncağı, dvdsi, kalemi,cetveli her tür ürünü alınmaktadır maalesef çocuklara.

yanıtlandı 10.06 '2011 saat 16:58

sulesenol's gravatar image

sulesenol
2412311

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×23
×4

Asked: 10.06 '2011 saat 16:47

Görüldü : 2,273 defa

En son güncelleme : 26.09 '2011 saat 14:26