blog kaydol giriş hakkında sss

çocuklarda korkuya dayalı altına kaçırma nasıl önlenebilir?

soruldu 29.11 '2010 saat 13:51

serenatozgekoc's gravatar image

serenatozgekoc
46224


Korkuya dayalı demişsin.Eğer öyleyse tabiki önce korkunun kaynağı ortadan kaldırılmalıdır.

yanıtlandı 04.12 '2010 saat 17:14

aydanerdogan's gravatar image

aydanerdogan
1963411

Bunun önemli bi nedeni çocuğun piskolojisi bu durumu da getiren ailedir, çocuğu korkutması dövmesi vs...

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:46

dilara's gravatar image

dilara
5415814

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66

Asked: 29.11 '2010 saat 13:51

Görüldü : 2,474 defa

En son güncelleme : 13.12 '2010 saat 08:46