blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar evde hayvan beslemeyi çok istiyorlar, onlar için çok faydalı olduğu da bir gerçek, ama hayvanları öldüğü zaman çok üzülüyorlar, bu durum çocuklara güzel bir şekilde nasıl anlatılabilir?

soruldu 24.05 '2011 saat 04:22

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

düzenledi 24.05 '2011 saat 04:23


Yapılan araştırmalar sonucunda evcil bir hayvanla büyüyen çocukların zeka gelişimlerinde önemli bir ölçüde artış olduğu görülmüş. Ölüm, hayatın bir gerçeği. Çocuk gerçek bir hayvanla yaşıyor olacak. Hayvan öldüğünde çocuğa bunun doğal bir süreç olduğu, ölümü bu vesileyle çocuğa anlatabiliriz. Doğru iletişim,ses tonu ve bilgi çocuğa ileride duygusal yönden daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

yanıtlandı 24.05 '2011 saat 13:03

zeynepcelikel's gravatar image

zeynepcelikel
2716815

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2
×1

Asked: 24.05 '2011 saat 04:22

Görüldü : 1,140 defa

En son güncelleme : 24.05 '2011 saat 13:03