blog kaydol giriş hakkında sss

mrb arkadaşımın 8 aylık bebeği var ve sürekli terlediğinden şikayet ediyor..doktor herhangi bir yorum yapmamış.Bebek sürekli terliyorsa bunun nedeni ne olabilir?

soruldu 02.05 '2011 saat 07:08

fatmaceylan's gravatar image

fatmaceylan
16345


Bebeklerde aşırı terlemeyi önleyemezsiniz ancak terlediği durumlarda sırtına pamuklu bez veya havlu koyarak terin den dolayı üşütmesini önleyebilirsiniz. asırı terlemenın nedenlerı: Birincisi kanda şeker azlığı(şeker hastalığı) annenin ve şeker hastası babanın çocuklarında görülür. Epilepsi bulunan çocuklarda nöbetlerden önceki terlemeler Bebek yada çocukların aşırı örtünmeleri, kalın giydirilmesi ve mevsimlere uygun giydirilmemesi. Yapıları gereği fazla heyecanlı olmaları ve bu heyecandan dolayı aşırı hareketli, hiperaktif olmalarıdır. Bazı ateşli hastalıklarda görülen aşırı terleme nöbetleri. Akciğer veremi bu hastalığa bağlı olarak çocuklarda aşırı terleme ve susuzluk görüşebilir. Süreğen hastalıklar, aşırı terlemenin nedeni olarak sıralanabilir.

yanıtlandı 26.09 '2011 saat 13:01

betulergen's gravatar image

betulergen
91227

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×22

Asked: 02.05 '2011 saat 07:08

Görüldü : 7,907 defa

En son güncelleme : 26.09 '2011 saat 13:01