blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukların çoğunda yalnız kalamama korkusu vardır. Bu gibi cocuklarda güvensizlik gözlemlenir. Bunu aşmanın yöntemleri nelerdir?

soruldu 23.04 '2011 saat 16:35

%C3%B6zge's gravatar image

özge
91347

düzenledi 20.08 '2011 saat 07:06

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Bu soruyu ilk yanıtlayan siz olun!
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×2

Asked: 23.04 '2011 saat 16:35

Görüldü : 2,008 defa

En son güncelleme : 26.09 '2011 saat 04:47