blog kaydol giriş hakkında sss
3
1

Çocuklar sürekli birşeyler isterler. Her gördükleri oyuncağı ya da eşyeyı almak isterler. Bu istekleri aile tarafından geri çevrilince de kıyametler kopar. Bu duruma son vermek isteyen aileler çocuklarının isteklerini nasıl kontrol altına alabilir?

soruldu 17.04 '2011 saat 09:47

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Bu soruyu ilk yanıtlayan siz olun!
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66

Asked: 17.04 '2011 saat 09:47

Görüldü : 2,373 defa

En son güncelleme : 17.04 '2011 saat 09:47