blog kaydol giriş hakkında sss

Aile bireylerinden birini annesini veya babasını kaybeden bir çocuğa bu durum nasıl anlatılmalı?

soruldu 23.03 '2011 saat 04:19

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


ilk olarak çocuğa bu durumu "uykuya daldı, uzaklara gitti, o bizi yukarıdan izliyor" gibi yanlış inançlar geliştirmeden anlatmamız gerekir. ayrıca 0-6 yaş döneminde çocuklar soyut kavramları algılayamadıkları için cennete gitti, öbür tarafta gibi cümleler çocuğun kafasını karıştırmaktadır. bu yüzden çocuğun anlayabileceği düzeyde sadece sordukları kısım kadar anlatmak gerekir. çocuk üzülecek diye duygularını yaşamasına izin verilmezse ileride daha büyük sorunlara yol açabilir. bu yüzden yapılacak ilk görevlerden birisi de çocuğun duygularını yaşamasına izin vermektir. eğer ebevynlerden birisi hayatta ise bu durumu onun anlatması en uygun olanıdır fakat eğer o ebevyn de anlatamayacak durum da ise çocuğa en yakın aile bireyi kim ise durumu o açıklamalıdır. ayrıca çocuklar 3-6 yaş döneminde ben merkezci oldukları için ölümden dolayı kendilerini suçlayabilirler. bunun için ölüm sebebi çok korkutucu olmadan basit bir dille "hasta olduğu için ya da kaza geçirdiği için öldü" gibi kısa bir açıklama ile belirtilmelidir. eğer açıklama yapılmazsa çocuk kendini bu durumdan dolayı suçlayıp düşük benlik algısı geliştirebilir. kesinlikle çocuklara yanlış bilgi verilmemelidir. bu onların bize olan güvenini de sarsacaktır.

yanıtlandı 15.06 '2011 saat 12:15

g%C3%BClizar's gravatar image

gülizar
3011112

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×4

Asked: 23.03 '2011 saat 04:19

Görüldü : 2,289 defa

En son güncelleme : 15.06 '2011 saat 12:15