blog kaydol giriş hakkında sss

Çevremde gördügüm kadarıyla büyük bir çogunluk zihinsel engelli cocuklarla temas etmekten kaçınıyor, bunun altında yatan sebep ne olabilir?

soruldu 22.03 '2011 saat 04:33

culis's gravatar image

culis
75191627

düzenledi 20.08 '2011 saat 07:15

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


Ben asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Zihinsel engelli bireylerden korkmalıyız gibi bir şey bence asla olamaz. Olamaz diyorum, ama topluma şöyle bir baktığımda insanların büyük çoğunluğunun zihinsel engelli ya da başka türde engeli olan bireylere korkarak ya da acıyarak baktıklarını görüyorum. Bu o kadar acı bir şey ki toplumumuzun bu konuda ne kadar cahil olduğunu gösteriyor. Aslında zihinsel engelli bireyleri biraz yakından tanımaya ve anlamaya çalışsalar bunun ne kadar yersiz olduğunu anlayacaklar. İnsanlar zihinsel engelli bireyleri toplumdan soyutlayarak ve uzaklaştırarak kendileri olumsuz durumlar ortaya çıkarıyorlar. Kimse durduk yere karşısındaki kişiye zarar vermez. Bir zihinsel engelliye siz nasıl davranırsanız onlarda size öyle davranır. Eğer ki engelinden dolayı bir zarar verdiyse bu bilmediğinden ya da anlayamadığındandır. Böyle bir durumda da ondan korkarak, kaçarak ya da ona zarar vererek yaklaşmak yerine sabırla doğrusunu gösterebilirsiniz. Son olarak bir şeyde eklemek istiyorum. Akıllı sandığımız insanlar birbirlerine, başka masum insanlara, toplumlara, dünyaya o kadar çok zarar verirken o akıllılardan korkmuyoruz da neden zihinsel engellilerden korkuyoruz. Katillerle, hırsızlarla, sapıklarla yan yana aynı şehirde, mahallede, aynı apartmanda otururken, aynı yolda yürürken korkmuyoruz da sokakta, okulda yanımıza dostça yaklaşan, otobüste yanımıza oturan, bizden yardım isteyen zihinsel engellilerde korkuyoruz. Bu nasıl iştir ben anlayamıyorum… Varsa bu durumu anlayan lütfen açıklasın. Sadece şunu diyebilirim: “Korkmayın onlarda insan tıpkı sizin gibi…”

yanıtlandı 20.08 '2011 saat 07:42

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Genelde bu problemler bilinçsizlikten kaynaklanıyor bundan dolayı toplumu bilinçlendirmek ve hep birlikte vakit geçirebilecekleri aktiviteler gerçekleştirerek bu sorunlar giderilebilinir.

yanıtlandı 25.08 '2011 saat 14:07

emel's gravatar image

emel
161

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66

Asked: 22.03 '2011 saat 04:33

Görüldü : 2,936 defa

En son güncelleme : 25.08 '2011 saat 14:07