blog kaydol giriş hakkında sss

Materyalin tasarımı neden önemlidir.

soruldu 20.03 '2011 saat 18:21

almina's gravatar image

almina
410121735

düzenledi 20.08 '2011 saat 07:08

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


Öğrenmeye olumlu etkisi vardır. İlgiyi, merakı ve motivasyonu arttırır.Kendini, duygularını tanır. Kendini daha iyi ifade eder. Dil yeteneklerini geliştirir. Dinleme becerisini geliştirir. Fiziksel gelişim sağlar. Olaylara farklı açıdan bakmasını sağlar.İletişimi gelişir. Yaratıcı olur. Güven arttırır ve sosyal becerileri geliştirir.

yanıtlandı 17.04 '2011 saat 14:03

almina's gravatar image

almina
410121735

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 20.03 '2011 saat 18:21

Görüldü : 2,714 defa

En son güncelleme : 20.08 '2011 saat 07:08

İlgili sorular