blog kaydol giriş hakkında sss

İlköğretim seviyesinde olan çocuklar için notalar,tekrar işareti uzatma bağı ve hece bağı somut olarak nasıl anlatılabilir?

soruldu 15.03 '2011 saat 17:57

kardelen1991's gravatar image

kardelen1991
61123

düzenledi 20.08 '2011 saat 07:29

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


Dersler öğrencilerin yakın çevresinden yola çıkılarak işlenmelidir. Bu dersin öğretiminde "somuttan soyuta", "bilinenden bilinmeyene", "yaparak yaşayarak öğrenme", "yakından uzağa" ilkelerine uyulmalıdır. Dersin işlenişinde "tartışma", "çözümleme", "örnekleme", "öyküleme" gibi yöntem ve tekniklerden faydalanılabilir. Nota öğretimine bilinçli olarak ilkokul ikinci sınıfın sonlarında veya tam olarak üçüncü sınıfta başlanır. Çocuklara saat sesi, kalp atışı, yürüyüş ritmi gibi seslerle ölçü fikri verilmeli ve bu tür sesler öğrencilere taklit ettirilmelidir.

                    alıntıdır

http://uzman63.tr.gg/M-Ue-Z%DDK-DERS%DD-NASIL--Oe-%D0RET%DDL%DDR-f-.htm

yanıtlandı 20.09 '2011 saat 13:25

almina's gravatar image

almina
410121735

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

 • *italic* veya __italic__
 • **bold** veya __bold__
 • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
 • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
 • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
 • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×5

Asked: 15.03 '2011 saat 17:57

Görüldü : 5,650 defa

En son güncelleme : 20.09 '2011 saat 13:25