blog kaydol giriş hakkında sss

Eğitim sadce okulda değil her yerdedir elbette .. Anneler evde vakit geçirken hem eğlendirici hemde öğretici faaliyetler yaparak çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilirler.

soruldu 08.02 '2011 saat 13:15

arife%20akku%C5%9F's gravatar image

arife akkuş
38151324

düzenledi 06.03 '2011 saat 04:31

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Birlikte yemek pişirilebilinir:) hangi yemeğin yapılacağının seçiminde karar vermek,yemeği listelemek ve gerekli malzemeleri ayarlamak. Bunlar çocuğunuzun plan yapmasına,olayları sıralamayı öğrenmesine katkıda bulunur.Yemek yapılırken basit şeyleri doğramasına,hamura şekil verilmesine izin verilmeside çocuğunuzun çok hoşuna gidebilir. Yine bunlarda ince motor becerilerinide olumlu yönde etkileyen etkinlikler arasına girer. Birlikte alışveriş oyunu oynanabilinir:) evde yapılan liste ile birlikte ailışveriş yaplabilinir.Bu esnada katologda alınabilnir sebzeler,meyzeler vb öğrenilebilinir. Yaş grubuna uygun matemetik hesapları bile yapılabilinir. (Toplama-çıkarma) Birlikte çalışmak:) evde iş bölümü yapılabilinir. mesela yaz mevisiminden sonra yazlıkların kalrılmasına yardmcı olmasına ve birlikte kışlıkları dolaplara yerleştirmek çok eğlenceli olacaktır. Odasını toplamak, kirli kıyafetini kirli sepetine koymasını istemek bile çocuğunuzn hem özbakım becerilerini geliştircektir hemde dayanışmayı öğretecektir. Akşam yemeği sohbetleri:) Gün içinde neler yaplıdığı hakkında konuşmak çocukların çok hoşuna gider. Anne- babada sohbete eşlik etmelidir ve gün içinde neer yaptıkları hakkında sohbet edilmelidir.Günün mutlu,mutsuz,heyecanlı,üzücü olayları anlatılmalıdır. dil etkinliklerinde,neden sonuç ilişkisi kurulabilinmesinde,duyguların öğrenilmesinde katksı olabilicek en güzel zamanlardan olabilir..

yanıtlandı 08.02 '2011 saat 13:34

arife%20akku%C5%9F's gravatar image

arife akkuş
38151324

düzenledi 08.02 '2011 saat 13:39

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×11
×3
×3
×3

Asked: 08.02 '2011 saat 13:15

Görüldü : 2,786 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32