blog kaydol giriş hakkında sss

Yıldızlar nasıl havada durur? Neden karanlık olunca parlarlar?

soruldu 29.11 '2010 saat 13:45

zeynepcelikel's gravatar image

zeynepcelikel
2716815

düzenledi 29.11 '2010 saat 13:48


sevgili zeynep çocuklara eski zamnlarda sokak lambaları olmadığı için gece olunca insanlar sadece ay ve yıldız ların parlaması sonucu çevrelerinin aydınlandığını günümüzde çok fazla aydınlanma aracı olduğu için yıldızların da eskisi kadar parlamadığını basit bi şekilde anlatabilirsin.nasıl havada durduklarına dairde biraz yer çekiminden biraz allah vergisinden bahsedip iyice kafalarını karıştırabilirsin :)

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 14:11

nur's gravatar image

nur
1967816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2

Asked: 29.11 '2010 saat 13:45

Görüldü : 1,707 defa

En son güncelleme : 29.11 '2010 saat 14:11