blog kaydol giriş hakkında sss

"Glokom" nedir? ve neden "Glokom'a" dikkat edilmelidir?

soruldu 31.01 '2011 saat 04:03

almina's gravatar image

almina
410121735

düzenledi 06.09 '2011 saat 11:15

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


Öncelikle "Glokom" göz tansiyonudur.Bazı uzmanlar doğumdan sonra bebeklerde "Glokom" olabileceğini söylüyor. Bu nedenle çocukların 12 yaşına kadar her sene bir göz doktoruna götürülmesi gerektiğini vurguluyorlar.Doğumsal glokomun çok sık olmasa da yaşandığını vurgulayan Özel Selçuklu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hasan Hüseyin Uysal, "Doğumsal göz tansiyonu çok sık olmasa da karşılaşılan bir durumdur. Bebeğin ilk muayenesini yapan çocuk hekimi, bebeği bir göz hekimine yönlendirmelidir. Göz hekimi de gerekli kontrollü yaptıktan sonra teşhisini koyar. Bebekteki glokom dediğimiz göz tansiyonu, erken müdahale edilmediği takdirde 'öküz gözü' tabir edilen aşamaya kadar büyür ve belli bir süre sonra da görme sinirini öldürür. Bu da bebeğin ileriki yıllarda kör olmasına yol açar" dedi.

yanıtlandı 31.01 '2011 saat 04:07

almina's gravatar image

almina
410121735

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×22
×3

Asked: 31.01 '2011 saat 04:03

Görüldü : 2,811 defa

En son güncelleme : 06.09 '2011 saat 11:15