blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar kuralları nasıl öğreniyorlar, anne babalar ve öğretmenler kuralları etkili bir şekilde nasıl öğretebilirler?

soruldu 19.01 '2011 saat 03:37

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


Çocuklar aslında doğduklarında kurallara uymaya uyumlu bir şekilde doğuyorlar. Aynı saatlerde acıkıyorlar, aynı saatlerde uyuyorlar, fakat biz büyüklerin hayatı o kadar kurallara uymayı desteklemiyor. Çocukların kurallara uyma davranışını aslında sanki biz yetişkinler bozuyoruz. Çocuğumuza saat 8 de uyumasını söylüyoruz, ama o gün bir misafirimiz geliyor veya dışarda olmamız gerekiyor, bizim kendi koyduğumuz kuralı kendimiz bozuyoruz. Çocuğumuza bazı yemekleri yemesini zorunlu tutuyoruz ama o yemekleri biz kendimiz bile yemiyoruz. Çocuğumuza düzenli olması konusunda saatlerce süren demeçler veriyoruz ama kendi dolabımızı düzenlemede uyulması gereken kurallara biz kendimiz uymuyoruz. Çocuklarımızı anne-babalarını, öğretmenlerini ve diğer büyüklerini örnek alıyorlar ve onları bir bilim adamı titizliğinde izliyorlar, biz farkında olmadan onlar bizim davranışlarımızı taklit ediyorlar. Anne-baba veya öğretmenler çocuklarının kurallara uymasını istiyorlarsa öncelikle kuralları makul ölçülerde ve belli esneklik payı bırakarak oluşturmalılar bence, çocuğun yaş seviyesine, ilgisine hitap edecek şekilde düzenlemeliler kuralları, bazen bazı kuralları belirlemede çocuktan da yardım istenebilir. En önemlisi de çocuğunuzun uymasını istediğiniz kuralı mutlaka sebepleriyle birlikte anlatmalısınız, sebebini kavrayan çocuk neden bu kurala uyduğunu daha iyi anlayacağından kendisi ister kurala uymayı. Aynı zamanda kurallara sizin de belli ölçülerde uymanız gerekiyor, aksi takdirde çok fazla etkili olmaz. Çocuğumuzun uyması gereken kurallarımızı da çok fazla abartmamız gerekir, kurallar çocuğumuzun yaratıcılığını, rahat hareket etmesini sınırlandırmamalı aksi takdirde kurallara uyan ama hayattan zevk almayan bir çocuk yetiştirebiliriz

yanıtlandı 22.01 '2011 saat 23:55

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2

Asked: 19.01 '2011 saat 03:37

Görüldü : 2,082 defa

En son güncelleme : 02.03 '2011 saat 04:32

İlgili sorular