blog kaydol giriş hakkında sss

aşırı televizyon izlemenin olumsuz etkileri nelerdir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:47

den%C4%B1z%20trkmn's gravatar image

denız trkmn
256368


Aşırı televizyon izleme,okuma başarısı başta olmak üzere,akademik başarıyı düşürmektedir.Bunun nedeni televizyonun yalnızca görsel algıya hitap eden doğasının,beynin gelişini engellemesidir.Aşırı uyarı öğelerle donatılmış çocuk programları,beynin dikkt bölgesini etkileyecek şekilde ayarlanmıştır. Çocuk uzun süre seyredip bu aşırı uyaranlara alıştığında,hafif uyaranlara dikkatini vermemekte, bu nedenlede böylesi programlar,onun oyunlarında ve sosyal ilşkilerindebeynini özgürce kullanılmasını önlemektir. Ön beyin korteksi planlama,organizasyon,dikkat ve öz-denetimdensorumldur.Sürekli ve plansız tv.izlemenin bu bölgelerin tembeleşmesine neden olduğu ortaya koyan arıştırmalar bulunmaktadır. Okulöncesi çocuklar için en fazla 1 saat,okul çağı çocukları için ise 2 saatin altında bir süre televizyon seyretmek için yeterlidir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:58

den%C4%B1z%20trkmn's gravatar image

denız trkmn
256368

Aşırı televizyon izlemenin çocuğun gerçek dünyadan kopmasına neden olabilir. Çocuk sürekli televizyon başında olunca çevreden gelen uyarıcılara kendini kapartır. Dışarıdan hiçbir uyarıcıya cevap vermeyen çocuk ekranda gördüğü karakterlerle hayali bir dünyaya girebilir. Çocuklar görsel olarak öğrendiklerinden çok fazla etkilendikleri zaman onlar gerçek dünyada da yapmak istiyorlar. Bunun için çocuğun bilinçsizce televizyon izlemesi tehlikeli sonuçlarda doğurabilir. Bütün bunların yanında iletişim kurmada zorluklar, okul başarısında düşme, arkadaş edinmede problemler, içe kapanık, şiddet içeren programları aşırı izleyen çocuklarda saldırganca davranışlar görülebilir. Zihinsel ve fiziksel gelişimde duraksamalar meydana gelirken çocuk sosyal gelişim olarakta olumsuz etkilenir.

yanıtlandı 13.01 '2011 saat 04:38

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:47

Görüldü : 1,896 defa

En son güncelleme : 13.01 '2011 saat 04:38

İlgili sorular