blog kaydol giriş hakkında sss

çocuğa çevreyi temiz tutması gerektiği nasıl öğretilir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:42

canankoc's gravatar image

canankoc
1965510


İlk önce evde küçük bir deney yapılır ve eşyaların arasına çöpler konulur.Bir hafta sonra ne değişiklikler olmuş bakılır. Çöplerin insan hayatına nasıl zarar verdiği küçük bir video filmle anlatılır.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:42

canankoc's gravatar image

canankoc
1965510

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×4

Asked: 12.01 '2011 saat 11:42

Görüldü : 2,240 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:42