blog kaydol giriş hakkında sss

yeni bir kardeşe sahip olduğunda çocuğun yaşayacağı travma nasıl engellenir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:41

beyhan's gravatar image

beyhan
1967813

düzenledi 06.03 '2011 saat 04:24

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Yeni kardeşe alışmak çocuklar için çok zor bir durum. Ama çocuklara kardeşi olacğının söylenmesi, kardeşi olduktan sonra neler olacağı çok iyi anlatılmalı ve aile kesinlikle çocuğuna olan davranışını değiştirmemeli.

Çocuklar doğal olarak kardeşlerini kıskanırlar. Kıskançlık nedeniyle çocuk kardeşini redder ve istemeyebilir. Bu durumda ailenin çocuğa verdiği tepki çok önemlidir.

Yeni kardeş için yapılan hazırlıklarda çocuğun da fikri alınmalı ve onun unutulmadığı gösterilmelidir. Çocukların yeni kardeşinin olmasının nasıl etkilediği ve kardeşe nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bir yazı yazmıştım. Yeni Kardeş adlı yazıda kardeşin olmasıyla ilgili bilgiler yer alıyor.

yanıtlandı 13.01 '2011 saat 04:49

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

düzenledi 06.03 '2011 saat 04:01

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

Ailenin tek çocuğu olmaya ve bütün ilginin kendi üzerinde toplanmasına alışık olan çocuklar yeni bir bebeğin gelişini herzaman olgunlukla karşılamaz bazen olmadık kıskançlıklara ve dikkat çekmek adına farklı davranışlara girebilirler. Ailenin bebeğin gelişinden önce durumu uygun bi dille çocuğa aktarması onun fikrini alması sonrasında ise ona abla abi olduğunu vurgulayarak kardeşinin bakımı için yardım istenmesi yararlı olacaktır. Kensinin hala değerli olduğu hissetirilmeli ve onu geri planda bırakacak davranışlara girilmemeli.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:47

beyhan's gravatar image

beyhan
1967813

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×6
×4

Asked: 12.01 '2011 saat 11:41

Görüldü : 1,966 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32