blog kaydol giriş hakkında sss

Nasıl etkinlikler yaparsak çocuğumuza hayvan sevgisini kazandırmış oluruz?Nasıl hayvanlar çocuklar tarafından bakılmalıdır?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:39

seho%C5%9F's gravatar image

sehoş
1806613

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:42

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


İnsandakitemel duygular,sevgi,bağlanma ve güvendir.Çocuğun başarılı sosyal ilişkiler geliştirebilmesi,dengeli,uyumlu,kendisiyle barışık,özgüvenli ve yüksek benlik saygısı olan bir birey olarakyetişebilmesi için sevgi duygusunun geliştirilmesi özel önem taşır.Bunun içinde insan sevgisi ve kardeşlik duygusunun parelelinde hayvan ve doğa sevgisinin çocuğa aşılanması yararlıdır.Evde kuş, kaplumbağa,balık ,köpek, kedigibi hayvanlardan herhangi birini besleyen çocuk,sorumluluğu kendisine ait bir hayvanıbüyütmenin mutluluğunu yaşar.Bu ikili ilişki,salt bir canlının bakımından öte ,terapotik bir değere sahiptir.Anne ve babanın kendisine yeterincezaman ayıramamasınedeniyle duygusal doyumsuzluk yaşayan çocuk için de bir hayvanı besleme,sevgi açlığını telafi eden önemli bir uğraştır.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:52

seho%C5%9F's gravatar image

sehoş
1806613

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2

Asked: 12.01 '2011 saat 11:39

Görüldü : 2,426 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32