blog kaydol giriş hakkında sss

Baş ağrıları sadece yetişkinlerde mi olur yoksa çocuklarında başı ağrır mı?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:38

nur's gravatar image

nur
1967816

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:43

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Baş ağrılarının sadece yetişkinlşerde olabileceği düşünülür.Oysa 5-7 yaş arası çocukların yaklaşık %20 sinde kronik baş ağrıları oluşuyor.Daha büyük çocuklar baş ağrılarını tanımlayabilirler,fakat bu yaş grubu ve daha küçükleri bunu yapamazlar.Stres,açlık yada başa darbe sonucubaş ağrıları oluşabilir.Organik nedenlerden,damarsal nedenlerden ve kafa içi basıncı nedenlerinden dolayıda çocuklarda baş ağrıları görülebilir. UNUTMAYIN TÜM BAŞ AĞRILARI TIBBİ ÖZEN İSTER.BİR ÇOK HASTALIĞIN BAŞLANGICI OLABİLİR.BU SEBEPLE HİÇBİR BAŞ AĞRISINI KÜÇÜMSEMEYİN VE MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:46

nur's gravatar image

nur
1967816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×22
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:38

Görüldü : 4,037 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32