blog kaydol giriş hakkında sss

çocuklarda masturbasyon nasıl engellenir aile nasıl bi tutum sergilemelidir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:35

beyhan's gravatar image

beyhan
1967813


Freud'un yaklaşımına göre fallik döneme denek gelen çocuğun genital bölgesine dokunmaktan zevk alması en az diğer dönemler kadar normal bir davranıştır. Çocuk bu dönede genital bölgelerinden zevk alırlar. Aile kesinlikle bu durumda çocuğa bağırmamalı yaptığının yanlış olduğunu söylememeli ve onu cezalandırmamalıdır. Çocuğun dikkatini başka yöne çekmek ve uyku problemi varsa erken yatırmamak yada yatarken bir hikaya yada masal anlatmak onun ilgisini dağıtacak ve masturbasyona yönelmesini engeleyecektir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:40

beyhan's gravatar image

beyhan
1967813

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:35

Görüldü : 3,610 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:40

İlgili sorular