blog kaydol giriş hakkında sss

ideal sünnet yaşı kaçtır?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:33

den%C4%B1z%20trkmn's gravatar image

denız trkmn
256368


İdeal sünnet yaşı,ya doğumla birlikte yada 6-7 yaş dolaylarında yapılmalıdır.2 yaşında bir çocuğun sünnet olması söz konusu ve bu durum yanında konuşulsa,bir kaygıduymaz.Ancak sünnet sırasında acıya tepki gösterir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:36

den%C4%B1z%20trkmn's gravatar image

denız trkmn
256368

İdeal sünnet yaşı 0- 2 yaş ve 6 yaş sonrası olmalıdır.0-2 yaştaki bir çocuk acıyı ve sünnet edilmeyi bilmediği için hiç bir şeyin farkında olmayacaktır. 3-6 yaş çocukların sünnet olmaması gerekir. Çocuk bu dönemde fallik dönemdedir. Bu dönemde çocukların haz bölgesi cinsel organlarıdır. Bu dönemde çocuk kendi organını farkeder. Bu dönemde erkekler anneye kızlar babaya düşkün olurlar. Erkekler babaya benzemeye annesinin beğendiği kişi olmaya çalışırlar. Bu yüzden babasının ona kızacağını ve igdiş edeceğini, hadım edeceği korkusunu taşımaktadır. Çocuk bu dönemde hadım edilme korkusu yaşıyorken sünnet edilmesi korkusunun gerçekleştiğini yansıtır. Bu yüzden çocuk hadım ediliğini düşünür.

yanıtlandı 22.11 '2011 saat 09:44

Y%C3%BCsra%20Eren's gravatar image

Yüsra Eren
1

ideal sünnet yaşı 3-6 yaş arasında olamamalıdır. Çünki bir kurama göre çocuklar bu dönemde hadım edilme(odibus kompleksi) korkusu içerisindedirler. çocukların sünlet edilme yaşı 0-2 yaşı kapsamalıdır. hem çocuk psikolojik olarak etkilenmezler. 3-6 yaş arası gelişim dönemi, çocukların cinsel kimlik gelişimleri açısından önemli bir dönemdir. Bu dönemde erkek çocuk bir yandan kendi cinsinden olan ebeveyniyle kendi cinsine ait kimlik özelliklerini oluştururken, bir yandan da cinsel organı ve diğer cinsle farklılıkları keşfetmeye çabalar. Kız çocuğunun pipisi olmadığını keşfeden erkek çocuğu, onun bu organını yitirdiği, bu durumda kendinin de kaybedebileceği endişesi taşımaya başlar. Bu endişeye iğdiş edilme (kastrasyon) korkusu denir. Aynı zamanda bu dönem beden bütünlüğünün çok önem kazandığı, en küçük yaralanmaların bile abartılarak korkunç hale getirildiği bir dönemdir. 3-6 yaş arasının korkuların yoğunlaştığı bir dönem olduğu da unutulmamalıdır. Tüm bu ögelerin yanında, toplumsal olarak da “pipiye” verilen önem düşünüldüğünde, 3-6 yaş arasında sünnet olmanın bir çocukda yaratacağı sorunlar anlaşılabilir. Özellikle bizim toplumumuzda bir yandan “amcalara göstermesi” istenerek organının ne kadar önemli olduğu vurgulanan , bir yandan da şaka olarak yakalandığında “pipisinin kesileceği, koparılacağı”, hatta “yenileceği” söylenen çocuğun kayıp duygusu aşırı derecelere varabilir. Böyle bir süreç yaşayan çocuğu bu dönemde sünnet ettirmek, tüm bu korkularının bir anlamada gerçek olduğunu ona göstermektir.Sonuç olarak ruhsal açıdan 3 yaş öncesi ya da 6 yaş sonrasının sünnet için daha uygun zamanlamalar olduğu, tıbbi olarak zorunlu kalmadıkça 3-6 yaş arasında sünnet yaptırılmaması gerekmektedir.

yanıtlandı 22.11 '2011 saat 10:10

yaseminefebasak's gravatar image

yaseminefebasak
1

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:33

Görüldü : 2,201 defa

En son güncelleme : 22.11 '2011 saat 10:10

İlgili sorular