blog kaydol giriş hakkında sss

İlk harçlık ne zaman verilmelidir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:31

zeynepcelikel's gravatar image

zeynepcelikel
2716815


Harçlık ihtiyaçları gidermek için değildir. Yani harçlık ile giysi, okul malzemeleri, doğumgünü hediyeleri alınmaz. Harçlık çocuğun elindeki serbest bir para miktarıdır. 9 yaşına kadar harçlığın haftalık verilmesi uygundur. Harçlığın miktarı ailenin toplam bütçesi ile orantılı olmalıdır. Ailenin maddi sıkıntısı varsa çocuklarınızla açıkca bu durum hakkında konuşmalısınız.

Mantıklı olarak çocuk sayıları iyice tanıdığı ve bazı değerleri matematiksel olarak sıralayabildiği bir dönemde ilk harçlık verilmeye başlanmalıdır. Deneyimlere göre okula başlangıç yaşı, çocuklara harçlık deneyimi için en uygun yaştır. Önemli olan hep aynı zamanda ve düzenli olarak harçlığın verilmesidir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:32

zeynepcelikel's gravatar image

zeynepcelikel
2716815

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:31

Görüldü : 1,067 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:32

İlgili sorular