blog kaydol giriş hakkında sss

sınıf yönetiminde uyumsuz çocuklar nasıl olmalı neler yapılmalı

soruldu 12.01 '2011 saat 11:31

demetafsaroglu's gravatar image

demetafsaroglu
196247


Bazı çocuklar elinde olmayan sebeplerle başkalarıyla anlaşmakta zorlanır,uyuşmazlığa düşer onlardan farklı davranır.Problem çıkarır ve mutsuz olur.Uyumsuz biyolojik,bedensel,kalıtımsal ve eğitimsel kaynaklı olabilir.Sınıf yönetimini etkili kılmak için öğretmenin yapması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz.Uyumsuz olduğu düşünülen çocukta sınıflandırılmış davranışların belirtilerinin görülüp görülmediği gözlenmeli bazı özel yöntemlerle ve çevredekilerin yardımıyla tehşis konulmalı uyumsuz davranışın nedeni araştırılmalı ve sonuç olarak bu davfranışları düzeltme yolları izlenmeli.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:36

demetafsaroglu's gravatar image

demetafsaroglu
196247

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×1
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:31

Görüldü : 3,279 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:36