blog kaydol giriş hakkında sss

deprem nedir nasıl oluşur

soruldu 12.01 '2011 saat 11:27

demetafsaroglu's gravatar image

demetafsaroglu
196247


Depremlerin büyük bir bölümü levhaların bitişme yerleri üzerinde olur.Bir levha kayarak diğerine dayandığı zaman arada kalan kayalar sıkışırve yerlerinden oynar yada kırılırlar.Bu durum da şok dalgaları adını verdiğimiz güçlü titreşimler kayaların içinden geçerek yüzeye erişir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:29

demetafsaroglu's gravatar image

demetafsaroglu
196247

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:27

Görüldü : 1,520 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:29