blog kaydol giriş hakkında sss

ve hangi malzamelerden yapılmış olmalıdır?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:26

aylinketen's gravatar image

aylinketen
3762611


çocuklar için seçilen oyuncakların yaşına gelişim düzeyine ilgi ve istekleri doğrultusunda seçmek ile birlikte önemli ve hasas bir konu olan hijyen durumuna uygun olmalı bakteri üretmeyen ahşap materyallerden yapılmış olursa temizliği ve hijyeni korumak kolay olur

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:32

aylinketen's gravatar image

aylinketen
3762611

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×6
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:26

Görüldü : 2,374 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:32