blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklara boşanma süreci nasıl açıklanmalı? Bu karar çocuklara ne zaman ve nasıl söylenmelidir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:25

elifsinol's gravatar image

elifsinol
33171017


Boşanma kararını açıklarken ebeveynler birlikte hareket etmelidir. Sakin ve kontrollü davranılmalı; içinde bulunulan durum ve bundan sonraki yaşam şekli açıklayıcı cümlelerle anlatılmalıdır. Çocukların konuşma sırasındaki soruları ya da itirazları bu süreçle ilgili bilgileri ve hissettikleri konusunda bilgi verecektir. Çocuklara sadece karı koca olmayacakları ama yinede onun annesi ve babası olacağı söylenmelidir. Çünkü bu süreçte çocuğun en çok korktuğu onları kaybedeceği düşüncesidir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:29

elifsinol's gravatar image

elifsinol
33171017

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×4
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:25

Görüldü : 2,630 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:29