blog kaydol giriş hakkında sss

Resim etkinliğinde anne babanın katkısı nasıl olmalıdır?Resim faaliyetinde okula ve öğretmene düşen görevler nelerdir?Zaman zaman bazı anne babalar 3,4 yaşlarındaki çocukların resimlerine yardımcı olmaya ,örneğin bir nesnenin nasıl çizildiğini onlara öğretmeye çalışırlarbunun herhangi bir sakıncası olabilirmi?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:25

seho%C5%9F's gravatar image

sehoş
1806613


Resim, çocuğun küçük kas gelişimine,el göz koordinasyonuna ,bedensel,motor ve bilişsel gelişimine yardımcı olur.Ayrıca çocuğun zeka gelişiminin bir göstergesi, kişilik özelliklerinin ve iç dünyasının bir dışavurumu olması nedeniyle tanı ve sağaltım işlevlerinide görür.Bütün bunların dışında,örneğin geometri gibibazı derslerede dolaylı katkı sağlar.İşte böylesine önemli bir etkinlikte anne babanın başlıca rolü,malzeme sunmak ve resim etkinliğine teşvik etmek olmalıdır.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:32

seho%C5%9F's gravatar image

sehoş
1806613

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:25

Görüldü : 2,371 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:32