blog kaydol giriş hakkında sss

Anaokulunda kızlar ayrı tuvaletleri erkekler ayrı tuvaletlerimi kullanmalı yoksa aynı tuvaleti kullanabilirler mi?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:24

nur's gravatar image

nur
1967816

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:45

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Çoğu anaokulunda kız ve erkekler ayrı tuvaletleri kullanırlar.Bunun sebebi çocukların 3-6 yaşları arasında cinsel organlarına karşı duyduğu merak olabilir.Birbirlerinin organlarını incelemek kendi organıyla farklarını görmek isteyebilirler. Fakat bunda bi sakınca var mı dır?Bence birbirlerinin organlarını görmelerinde bir mahsur yoktur.Zaten çoğu anaokulunda çocuklar tuvalete yard.öğretmen yada stajerler eşliğinde giderler.Yani bir gözetim zaten vardır.Çocukların bu merakı ne gibi sakıncalı bir hale gelebilir ki? Ama bu durum aileler tarafından da hoş karşılanamayacağı için tuvaletlerin ayrı olması tercih edilir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:30

nur's gravatar image

nur
1967816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×8
×4

Asked: 12.01 '2011 saat 11:24

Görüldü : 5,451 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32