blog kaydol giriş hakkında sss

Özel öğrenme güçlüğü bir zeka problemi midir?

soruldu 29.11 '2010 saat 09:18

duygu%20karako%C3%A7o%C4%9Flu's gravatar image

duygu karakoçoğlu
4665915

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:24

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Özel öğrenme güçlüğü zeka sorunu değildir. Tanı konulması için duyusal organlarda organik bir bozukluğun olmaması gerekir.öğrenme güçlüğü okumayazmaaritmetik güçlüğü olarak da geçebilir. Nedenleri kesin olarak bilinmemekte, olası nedenler genetik, kalıtsal etmenler , beyindeki yapısal işlevsel farklardan bahsedilmektedir.Öğrenme güçlüğü bilginin kazanılması ve işlenmesinde ortaya çıkan bir sorundur.

yanıtlandı 05.04 '2012 saat 04:55

almina's gravatar image

almina
410121735

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×11
×5
×2

Asked: 29.11 '2010 saat 09:18

Görüldü : 5,049 defa

En son güncelleme : 05.04 '2012 saat 04:55