blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukla iletişim kurmanın yolları nelerdir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:22

caglauzunok's gravatar image

caglauzunok
121449

düzenledi 17.01 '2011 saat 02:48

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


Çocukla etkili iletişim kurmanın en büyük yolu çocuğu dinlemektir.Çocuğu dinlerken onun hissettiklerinin bizimde hissedip anladığımızı göstermemiz gerekir.Empati kurmamız onu rahatlatır iyi hissettirir,anlaşıldığını düşünür.Çocukları daima dinlemeli düşüncelerine saygı duymalıyız.Onları ne kadar dinlersek çocuklarımızdan olumlu davranışlar görürüz.Dinlemez dedikleri şeyleri dinlemezden gelir saygı duymazsak çocuklar hırçın ve saygı duyulmadan yaşanan bir toplum içinde yaşadıklarını farzederler.Onları hayata hazırlamanın en iyi yolu düşünce özgürlüğü verip desteklemektir.

yanıtlandı 17.01 '2011 saat 02:48

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

caglauzunok'un yazısı

(17.01 '2011 saat 02:48) hasretnuhoglu ♦♦
Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2
×1
×1
×1
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:22

Görüldü : 1,784 defa

En son güncelleme : 17.01 '2011 saat 02:48