blog kaydol giriş hakkında sss

Yeni doğan bir bebek uykusunda neden gülümser?Acaba halk arasında söylendiği gibi meleklere mi güler?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:19

nur's gravatar image

nur
1967816

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:43

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Halk arasında bebeklerin bu durumu meleklerle bağdaştırılır.Sebepsiz yere atılan gülücükler maneviyatla anlamlandırılır.Fakat yeni doğan bir bebeğin gülümseyişi,duyduğu,gördüğü,yada hissettiği bir şeye değildir.Aslında bu durum refleks bir gülüşten ibarettir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:22

nur's gravatar image

nur
1967816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×13
×6

Asked: 12.01 '2011 saat 11:19

Görüldü : 26,573 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32