blog kaydol giriş hakkında sss

Bazen çocuklar bir şeyler çalabiliyorlar. Çocukların çalma durumuna karşı neler yapılabilir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:17

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

düzenledi 12.01 '2011 saat 11:23


Okul öncesi çocuklarda mülkiyet kavramı bulunmamaktadır. Tam ben dedikleri dönemde oldukları için çevrelerindeki her şey için benim diyebilir ve ona sahip olmak içinde alabilir. Biz büyüklerde bu çalma olarak algılansa da çocuklar için böyle değildir. Bununla ilgili çocuğa ‘Bu bana ait, benden izin almalısın?’ ‘Bu sana ait, senden izin almam gerekiyor.’ diyerek mülkiyet kavramını zaman içerisinde öğretmeye başlayabilirsiniz. Mülkiyet kavramını her ne kadar bu dönemde vermek zorlasa da en azından eşyaların sahipleri olduğunu ve herkesin kendi eşyasıyla ilgili kuralları kendileri koyduklarını bilirler. Eşyaları izinsiz almazlar.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:20

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:17

Görüldü : 1,628 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:23