blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuğun gelişmesinde aile ve okulun önemi nedir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:15

caglauzunok's gravatar image

caglauzunok
121449

düzenledi 17.01 '2011 saat 02:50

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


Ailenin en büyük görevi çocuğunu eğitme eylemidir.Aile çocuğun her ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür.Çocuğun kalkınması ayrıca toplumunda görevidir.Olumlu özelliklere sahip bireylerinin yetişmesinin temeli aileye aittir.Çocuk okul hayatına başladığında bu görevi okul üstlenir.Burada aile ve öğretmen dayanışma içindedir.Çocuğun iyi gelişmesi için veli öğretmen iyi bir dialog halinde olmalıdırlar.

yanıtlandı 17.01 '2011 saat 02:50

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

caglauzunok'un yazısı

(17.01 '2011 saat 02:50) hasretnuhoglu ♦♦

çocuk için aile, ilk oluşturduğu şemaların kurucusudur. çocuk evde ailesini okulda öğretmenini model almaktadır. eğer biz çocuktan istediğimiz davranışları kendimiz tutarlı bir şekilde gösteriyorsak çocuğun gelişimi zaten bizim istediğimiz yönde olacaktır.bu yüzden hem ailede anne ve baba hemde aile ile öğretmen tutarlı bir şekilde işbirliği içinde olursa çocuk olumlu gelişim özellikleri gösterecektir.

yanıtlandı 09.03 '2011 saat 05:53

g%C3%BClizar's gravatar image

gülizar
3011112

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×14
×9
×8

Asked: 12.01 '2011 saat 11:15

Görüldü : 2,502 defa

En son güncelleme : 09.03 '2011 saat 05:53