blog kaydol giriş hakkında sss

baskılı ve otoriter bir aile tutumunda çocuklarda ne gibi davranışlar görülebilir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:14

suendanaynaci's gravatar image

suendanaynaci
121337


içe kapanıktır ve kendine güveni yoktur.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:19

suendanaynaci's gravatar image

suendanaynaci
121337

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3
×2
×1
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:14

Görüldü : 1,537 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:19