blog kaydol giriş hakkında sss

6 yaşında ki çocuğunuz veya öğrenciniz sınıfından bir arkadaşına aşık olduğunu söylüyor bu mümkün mü ?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:12

nur's gravatar image

nur
1967816

düzenledi 20.08 '2011 saat 06:58

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


Çocuklarda 3 yaş civarında cinsel kimlik oturmaya başlar. Karşı cinsiyeti algıladıkları andan itibaren de bir takım farklı duygular besleyebilmektedirler. Çocuklar aşık olurlar ancak bu aşk yetişkindeki aşk gibi değildir. Daha çocuksu yani çocuğa özgü temalar barındırmaktadır. Bu arada çevrede gördükleri davranışları model alabilirler. Örneğin aşık olduğu kişiyi öpmek isteyebilir, evleneceklerini düşünebilir. Kızmadan, cezalandırmadan yaklaşmak gerekmektedir. Bunların olabileceği, bazı kişilere daha farklı duyguların beslenebileceği çocuğun anlayabileceği dilden mesaj olarak verilebilir.

yanıtlandı 16.05 '2011 saat 07:19

DrYeldaTan's gravatar image

DrYeldaTan
462

Aşkı bizlerin tabir ettiği anlamıyla yaşamaları mümkün değildir.Onların aşkları büyüklerinkinden çok farklıdır.Çocuklar arkadaşının,elini,saçını,kıyafetini hatta oyuncağını bile beğenerek o kişiyi özel kılabilir.Onların aşk dedikleri şey o kişiyle aynı oyunu oynamak,masada yan yana oturmak,el ele tutuşmak dan ibarettir.Çocuk bu duyguyu çok masumca yaşar.Bir beğeni söz konusudur ama buna aşk denilemez.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:17

nur's gravatar image

nur
1967816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:12

Görüldü : 4,997 defa

En son güncelleme : 20.08 '2011 saat 06:58