blog kaydol giriş hakkında sss

çocuğun yatak odası ne zaman ayrılmalıdır? çocukların eğer size bağlı bir şekilde olmasını istemiyorsanız ilk ne zaman ayrılmalı?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:11

den%C4%B1z%20trkmn's gravatar image

denız trkmn
256368

düzenledi 12.01 '2011 saat 11:21


Doğumun hemen ardından, bebek eve getirildiği gibi kendi yatak otasında uyutulmalıdır.Yani çocuğu kendi yatak odasında uyutmaya,doğumdan itibaren başlanmalıdır.Eğer bebeiğin kendine ait bir yatak odası yoksakardeşinin odasına konulan bir yatakta yatabilir.Ama ana-babanın odası kesinlikle düşünülmemelidir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:13

den%C4%B1z%20trkmn's gravatar image

denız trkmn
256368

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:11

Görüldü : 4,124 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:21