blog kaydol giriş hakkında sss

Anaokulunun çocuklara yönelik faydaalrı nelerdir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:10

caglauzunok's gravatar image

caglauzunok
121449


Çocukların tüm gelişim alanalrını destekleyen programı hazırlanmalı ve program çocukların keyifle ve ilgisini çekebilecek şekilde takip etemlerini sağlayacak bir içerikte hazırlanmalı.Anaokulu ve yuvalar çocukları bedensel zihinsel duygusal sosyal gelişimlerini ve gelişim destekleyeci bir program uygulamaları ve programı uygun koşullarda sunmaları gerekir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:11

caglauzunok's gravatar image

caglauzunok
121449

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×8
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:10

Görüldü : 1,703 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:11