blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukta büyüme geriliği nasıl anlaşılır? Aile bunu nasıl takip etmelidir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:10

beyhan's gravatar image

beyhan
1967813


Çocukta büyüme sağlık durumunun da iyi olduğunun habercisidir. Çocuk belli dönemlerde belli boy ve kiloya ulaşmıyorsa yaşıtlarına göre daha geri plandaysa bu dikkate alınmalıdır. Genetik bir cücelik olmadığı taktirde beslenme ve psikolojik nedenlere bağlı bir büyüme geriliği olabilir. Büyümenin değelendirilmesi öncelikle aile tarafından farkedilir bu sebeten aile çocuğun büyümesine dikkat etmeli bir sorun olduğunu hissettiği taktirde doktora başvurmalıdır.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:16

beyhan's gravatar image

beyhan
1967813

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:10

Görüldü : 1,077 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:16

İlgili sorular