blog kaydol giriş hakkında sss

Anne babanın çocuk yetiştirme tutumu,saldırgan davranışın oluşumunu etkiler mi?Saldırgan yapı ve şiddet içeren davranışlar ailede nasıl başlar?Saldırgan davranışlar gösteren çocuk nasıl sakinleştirilir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:09

seho%C5%9F's gravatar image

sehoş
1806613


Ebeveynin aşırı gevşek bir disiplin anlayışı, çocukta saldırgan ve yetersizce denetlenen davranışlar doğurur.Gevşek bir disiplin anlayışına sahip ebeveyn,çocukların karşısında teslim olan,onların ısrarlı taleplerine razı olan,her isteğini yerine getiren,onlara fazlasıyla özgürlük tanıyan, kolaylıkla boyun eğen, yumuşak başlı ve tutarsız davranan, çok aşırı durumlarda ise çocuklarını ihmal eden ve terk eden ebeveyndir.Bunun yanı sıra red edici ve kısıtlayıcı anne baba tutumu da çocuk tarafından engelleyici olarak algılanabilir.Böyle anne baba zaman zaman çok katıdır, hiç bir şeyi kabul etmez ve çocuklarını onaylamaz. Onlara sevgi şefkat ve anlayış göstermez oldukça bol miktarda fiziksel cezaya başvurur.Çocuklar üzerindeki denetimlerini kullandıklarında hiçbir neden belirtmeme eğiliminde olurlar ki, bu hem keyfi hem de dengesiz ve önceden tahmin edilemeyen bir tutumdur.Uzun bir süre sürdürüldüğünde böyle bir tutarsızlık,çocukların karsı çıkan,hiç söz dinlemeyen,sorumsuz ve saldırgan bir yapıda olmasına yol açar.Bu çocuklar sınıf içinde huzur kaçırma,dikkatlerini uzunca bir süre ve hiç bölmeksizin yoğunlaştıramama ve ders çalışma alışkanlıkları açısından da düzensiz olma eğilimindedir.Bu bilgiler ışığında anne babaların,çocuk yetiştirme tutumlarında dikkatli olmaları gerekir.Saldırgan tepkiler pekiştirici sonuçlarla birleştiğinde yerleşme ve güçlenme eğilimindedir.Buna karşılık çocuk, ödüllendirilmeyen, pekiştirilmeyen tepkilerden bir süre sonra vazgeçer.Çocukların saldırgan modellerle olan ilişkilerini azaltma girişimleri ,onlarında benzer davranma Olasılıklarını azaltabilecektir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:10

seho%C5%9F's gravatar image

sehoş
1806613

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×7
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:09

Görüldü : 1,687 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:10