blog kaydol giriş hakkında sss

Bunun önüne geçmek için ne yapmalı?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:09

zeynepcelikel's gravatar image

zeynepcelikel
2716815


Anne-babadan uzak yaşayan veya ebeveynlerinde psikolojik rahatsızlık olan çocuklarda görülüyor. Ayrıca evde sık sık kavga ediliyorsa, çocuk anne-babadan sevgi göremiyorsa bu da büyüme hormonunu çok etkiliyor. Bu durumun merkezi sinir sistemi ve hipofiz bezi etkileşimi ile ilgili olduğu ve bu çocuklarda büyüme hormonunun yetersiz salgılandığı ortaya kondu. Bu da stresin büyüme hormonu salgılanmasında çok büyük rolü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla çocukları mümkün olduğu kadar fazla strese sokmamak gerekiyor. Çocuklar şefkat görebildikleri bir ortama yerleştiklerinde veya stres ortadan kalktığında ise hem büyümenin hızlandığı hem de büyüme hormonu salgısının düzeldiği tespit ediliyor.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:13

zeynepcelikel's gravatar image

zeynepcelikel
2716815

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×4
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:09

Görüldü : 1,708 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:13