blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar bazen olan bir şeyi olmamış gibi söyleyebiliyorlar veya olmayan birşeyden varmış gibi söz ediyorlar. Yani yalan söylüyorlar, biz bu çocuklara nasıl davranmalıyız?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:08

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

düzenledi 12.01 '2011 saat 11:13


Çocuklar okul öncesi dönemde gerçekle hayali ayırt edemezler. Olmayan şeyleri olmuş gibi anlatabilirler. Bunlar çok doğaldır. Çocukların hayal güçleri ve sembolik oyun döneminde oldukları unutulmamalıdır. 5 yaşına kadar bu böyle iken; 5 yaşından sonra söylenenler yalan olabilir. Bunun en büyük nedeni korkudur. Dikkat çekmek, ilgi ve sevgi görmek gibi nedenler de çocuğu yalana sürükler. Çocuklarınızı kabul gördüğünüzü onlara hissettirin. Onlara sevgi ve ilgi gösterin. Hiçbir konuda sizinle konuşmaktan korkmasınlar. Bazen de büyükler öğretir çocuklara yalanı. Örneğin; Anne çocuğuna ‘bunu babana söyleme.’ der ve çocuğa aslında o zaman yalan söylemeyi öğretir. Anneler ve babalar aile olarak her şeyi paylaşmalılar ve birbirlerinden bir şey gizlememeliler.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:10

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×5
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:08

Görüldü : 2,562 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:13