blog kaydol giriş hakkında sss

Boşanmadan sonra çocuklar neler yaşıyorlar?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:07

ozlemguder's gravatar image

ozlemguder
2266715

düzenledi 12.01 '2011 saat 11:34


Küçük yaş grubu çocuklar, büyük yaş grubu çocuklara göre daha ani tepkiler verebilirler.1 yılı aşkın sürede tepkileri giderek azalır.Büyüklerin küçükler kadar fazla tepki vermedikleri, ama ileriki yıllarda daha sessiz, içine kapanık, pasif ve ileriye dönük sorunlar çıkartabiliyorlar.Burada ise parmak emme, altını ıslatma, saldırganlık, geçmişe geriye dönmek,korku, kızgınlık gibi şeyler görelebiliyor.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:15

ozlemguder's gravatar image

ozlemguder
2266715

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×4

Asked: 12.01 '2011 saat 11:07

Görüldü : 2,110 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:34